بستن
خوش آمدید
WRAS

فرم کوتاه پرسشنامه­ي تنظيم شناختي هيجان (CERQ)

بررسي اعتبار و روايي فرم کوتاه پرسش نامه نظم جويي …
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=153288
پرسشنامه تنظيم شناختي هيجان: روش اجرا و نمره گذاري – SID.ir
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=279084
پرسشنامه تنظيم شناختي هيجان CERQ)؛ گارنفسکي و کرايج، 2006) يک ابزار 18ماده اي است و راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان ها را در پاسخ به حوادث تهديدکننده و …
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان: روش‌اجرا و نمره‌گذاری – …
jip.azad.ac.ir/article_529166.html
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان1 CERQ)؛ گارنفسکی و کرایج، 2006) یک ابزار 18مادّه‌ای است و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان‌ها را در پاسخ به حوادث تهدیدکننده و …
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ)
cofenetyas.ir/پرسشنامه-تنظيم-شناختي-هيجان-cerq/
فرم کوتاه پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ) : پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان توسط گارنفسکی، گرایچ و اسپینهاون (۲۰۰۲) تدوین شده است. این پرسشنامه، …
پرسشنامه تنظیم شناختي هيجان – ایران سنجه
https://iransanjeh.com/…/پرسشنامه-تنظیم-شناختي-هيجان-فرم-فارسی-36-سوالی(cer…
پرسشنامه تنظیم شناختي هيجان فرم فارسی- 36 سوالی(CERQ-P) … ضمنا برای مشاهده پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان نسخه 18 سوالی( فرم کوتاه ) اینجا کلیک کنید …
بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی نسخه ی فارسی پرسش …
jfmh.mums.ac.ir/article_942.html
بررسی اعتبار و روایی فرم کوتاه پرسش‌نامه نظم‌جویی شناختی …
بررسي ویژگي های روان سنجي پرسشنامه تنظیم شناختي هیجان …
فایل word پرسشنامه ي تنظيم شناختي هيجان (CERQ) | 686667
۱۹ آذر ۱۳۹۷ – فرم کوتاه پرسشنامهی تنظیم شناختی هیجان (CERQ) : پرسشنامهی تنظیم شناختی هیجان توسط گارنفسکی، گرایچ و اسپینهاون (2002) تدوین شده …
ﭘﺮدازي ﺧﻮدﮐﺸﯽ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﺎ اﯾﺪه ر – روانشناسی معاصر
دانلود رایگان فرم کوتاه پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان CERQ
پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان توسط گارنفسكی، گرایچ و اسپینهاون (2002) تدوین شده است. این پرسشنامه، پرسشنامه ای چندبعدی است كه جهت شناسایی راهبردهای …
فرم کوتاه پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ) – …
۱۲ دی ۱۳۹۷ –
فرم کوتاه پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ) – xml
(CERQپرسشنامهتنظیمدانلود فرم کوتاه پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ)شناختیفرمفرم کوتاه پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ)کوتاههیجانی.
اثربخشی درمان مبتنی بر طرحواره‌های هیجانی بر راهبردهای نظم …
۶١ بررسی نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در …
و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان . فرم کوتاه. ) CERQ-18. (. را تکمیل نمودند … انطباقی و غیرانطباقی تنظیم شناختی هیجان به ترتیب رابطه منفی و مثبت وجود دارد.
رابطه بین راهبردهای مقابله ای با کیفیت زندگی: نقش واسطه‌ای …
برای اندازهگیری متغیر پژوهش از مقیاسهای تنظیم شناختی هیجان، (CERQ) راهبردهای مقابلهای (WOCQ) و فرم کوتاه پرسشنامهی کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت …
فرم کوتاه نسخهی فارسی پرسشنامهی نظم جویی شناختی هیجان …
پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-P) – مادسیج
۳۰ شهریور ۱۳۹۴ –
دانلود فرم کوتاه پرسشنامه ي تنظيم شناختي هيجان (CERQ)
فرم کوتاه پرسشنامه ي تنظيم شناختي هيجان (CERQ). پرسشنامهي تنظيم شناختي هيجان توسط گارنفسكي، گرايچ و اسپينهاون (2002) تدوين شده است. اين پرسشنامه، …
فایل ورد فرم کوتاه پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ)
لینک دانلود. فایل ورد فرم کوتاه پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ) دارای 2 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است.
نقش واسطه‌ای دشواری تنظیم هیجان در رابطه بین روان‌سازه‌های …
پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی و کرایج ، دانلود …
پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان (CERQ-P) – ایران مشاور
۲۸ خرداد ۱۳۹۴ –
بررسی ارتباط راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و باور …
فرم کوتاه نسخه فارسی پرسشنامه نظم‌جویی شناختی هیجان …
اصل مقاله – فصلنامه علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت
پرسشنامه فرم کوتاه تنظيم شناختي هيجان (CERQ)
پرسشنامه فرم کوتاه تنظيم شناختي هيجان (CERQ). فرم کوتاه تنظيم شناختي هيجان (CERQ) دارای 2 صفحه وبا فرمت word و قابل ویرایش می باشد بخشی از محتوا ::
پیش‌بینی اضطراب اجتماعی توسط طرح‌واره‌های هیجانی و تنظیم …
پیش‌بینی اضطراب اجتماعی توسط طرح‌واره‌های هیجانی و تنظیم …
zanko.muk.ac.ir/article-1-95-fa.pdf
روابط ساختاري سبك دلبستگي با پريشاني روان شناختي: …
www.magiran.com/view.asp?Type=pdf&ID=1932282&l=fa
… شامل مقياس اضطراب، افسردگي و استرس (DASS-21) ، پرسشنامه تجارب مربوط به روابط نزديك (ECR-R) و فرم كوتاه پرسشنامه تنظيم شناختي هيجان (CERQ-S) بود.
پرسشنامه فرم کوتاه تنظيم شناختي هيجان (CERQ) – وایرلس نوک
khabarfariman.ir/wireless/پرسشنامه-فرم-کوتاه-تنظيم-شناختي-هيجان-c/
رابطه راهبردهای تنظیم هیجان و هوش هیجانی با هراس اجتماعی در …
exceptionaleducation.ir/article-1-360-fa.pdf
مقاله مقایسه اضطراب سلامت و راهبردهای تنظیم شناختی هیجان …
https://www.civilica.com/Paper-PSYCHO04-PSYCHO04_079=مقایسه-اضطراب-سلامت…
به منظور گردآوریداده ها از پرسشنامه اضطراب سلامت نسخه اصلی فرم کوتاه (SHAI) و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ) استفاده شد. داده های به دست آمده از طریق …
مقایسه‌ی طرح واره‌های ناسازگار اولیه و تنظیم شناختی هیجان در …
zums.ac.ir/journal/browse.php?a_id=3781&sid=1&slc_lang=fa
اثربخشی خانواده درمانی کوتاه مدت ستیر بر حس انسجام و …
https://tpccp.um.ac.ir/index.php/ijap/article/view/64107
ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل فرم کوتاه پرسشنامه حس انسجام آنتونوسکی و فرم کوتاه پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان حسنی بود که زوج ها در مرحله پیش آزمون و …
پرسشنامه فرم کوتاه تنظيم شناختي هيجان (CERQ) – آپگرید …
nanotour.ir/upgrade/پرسشنامه-فرم-کوتاه-تنظيم-شناختي-هيجان-c/
فرم کوتاه پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ) – …
فرم کوتاه پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ)[۱] : پرسشنامهی تنظیم شناختی هیجان توسط گارنفسکی، گرایچ و اسپینهاون (۲۰۰۲) تدوین شده است.
رابطه سبک تنظیم شناختی هیجان مادران با نحوه ی واکنش آن …
فرم کوتاه پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ) – آپلود …
مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه و سبک های تنظیم شناختی …
فایل ورد (word) پرسشنامه نظم جويي شناختي هيجان (CERQ-P …
۲۳ دی ۱۳۹۷ –
فرم کوتاه پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ) – دانشکده
فرم کوتاه پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ) لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : ووردنوع فایل : word (..doc) ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد …
اثربخشی راهبردهای مدیریت فرایندی هیجان در تنظیم شناختی …
فرم کوتاه پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ) – شبکه …
فرم کوتاه نسخه فارسی پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان …
۲۸ آبان ۱۳۹۶ –
تنظیم شناختی هیجان – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ) استفاده شد. …. ناسازگار اولیه یانگ فرم کوتاه 75 سوالی و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان بودند.
فرم کوتاه پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ) – لوگو …
Page 1 مجله علوم روانشناختی / دوره شانزدهم / شماره ۶۴ زمستان …
مقاله نشریه: بررسی نقش واسطه ای راهبردهای تنظیم شاختی …
شركت كنندگان مقياس تحمل ناپذيري بلاتكليفي فرم كوتاه (IU-12)، پرسشنامه حالت نگراني پن (PSWQ-16) و پرسشنامه تنظيم شناختي هيجان فرم كوتاه (CERQ-18) …
نقش پیش‌بین شخصیت بامدادی‌شامگاهی انعطاف‌پذیری …
نسخه اصلی فرم رضایت زناشویی انریچ 115 سؤال دارد که اولسون و همکاران آن را ساخته‌اند [24]. این ابزار شامل … نسخه‌ کوتاه پرسش‌نامه‌ نظم‌جویی شناختی هیجان پرسش‌نامه‌ …
ﺟﻮﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻫﻴﺠﺎن و ﻛﻨﺘﺮل ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺪت واﺑﺴﺘﮕﻲ و و ا
۲۰ آذر ۱۳۹۲ –
پرسشنامه | پرسشنامه ي استاندارد تنظيم شناختي هيجان …
۲۸ خرداد ۱۳۹۶ – پرسشنامه¬ي تنظيم شناختي هيجان (CERQ) (گرایچ و اسپینهاون ،2002)(فرم کوتاه)(3114)
فرم کوتاه پرسشنامه ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ)|بهترین …
دانلود بهترین فایل فرم کوتاه پرسشنامه¬ی تنظیم شناختی هیجان (CERQ)
ي ﺑﯿﻦ راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﯿﺠﺎن و ﺧﻼﻗﯿﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ر
پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان CERQ-P -نسخه 18 آیتمی
رابطه سبک های تنظیم شناختی هیجان و سبک های مقابله … – …
به منظور گرد آوری داده ها از پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان(CERQ) ، پرسشنامه مقابله با استرس لازاروس، پرسشنامه رضایت زناشویی(ENRICH) فرم کوتاه استفاده شد.