بستن
خوش آمدید
WRAS

دشت مان گرگ اگر داشت نمی نالیدیم نیمی از گله ی ما را سگ چوپان خورده!

نیمی از گَله‌ی ما را سگ چوپان خورده…

اما نباید از مجاهلین گله داشت. مجاهل یعنی جاهل وجاهل یعنی نادان. عاقل >>> قلمت رسا باد بارور: دشت مان گرگ اگر داشت نمی‌نالیدیم نیمی از گَله‌ی ما را سگ چوپان خورده

دشت مان ، گرگ اگر داشت ، نمی نالیدم ،، نیمی از گلّه

دشت مان ، گرگ اگر داشت ، نمی نالیدم ،، نیمی از گلّه ی ما را سگ ِ چوپان خورده….. عذرخواهی و استعفا ، بدیهی ترین واکنش انسانی یک مدیر نمونه در قبال اشتباهات حوزه مدیریتی و عدم انجام وظایف به نحو صحیح و قانونمنده.

دشت مان ، گرگ اگر داشت ، نمی نالیدم؛ نیمی از گلّه

دشت مان ، گرگ اگر داشت ، نمی نالیدم؛ نیمی از گلّه خانه رسانه ها و کلوب ها رسانه ها و کلوب ها جستجوی اعضا راهنما و کمک. نرم … نیمی از گلّه ی ما را سگ ِ چوپان خورده!!! 99

دشت ما گرگ اگر داشت نمی نالیدیم – ویسگون

دشت ما گرگ اگر داشت نمی نالیدیمنیمی از گله ما را سگ چوپان خورده

دشت ما گرگ اگر داشت نمی نالیدم – ویسگون

دشت ما گرگ اگر داشت نمی نالیدمنیمی از گله ی ما را سگ چوپان خورده!

سرزمین کهن: دشت مان ، گرگ اگر داشت ، نمی نالیدم؛

دشت مان ، گرگ اگر داشت ، نمی نالیدم؛ یك هموطن مینویسد: ﻣﻦ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪم و ﭘﺎ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﻓﺮﺩا ﺭﺍ ﺑﺴﺎﺯم.

عکس نوشته گرگ – تــــــــوپ تـــــــــاپ

8/14/2020 · دشتمان اگر گرگ داشت نمی نالیدیم ! نیمی از گله ما را سگ چوپان خورده ! عشق واسه جوجه هایست یه گرگ همیشه تنهاس ت. قلبم زخم خورده پنجه های گرگیست اسیر که شب ها دلتنگی را زوزه می کشد… من از دشمن نمی ترسم

روایتی کوتاه از نحوه بر باد رفتن هفت‌هزار میلیارد تومان …

دشت مان، گرگ اگر داشت، نمی نالیدم نیمی از گله ی ما را سگ چوپان خورده بی نام ۱۸:۱۵ – ۱۳۹۵/۰۳/۰۳ 10 3