بستن
خوش آمدید
WRAS

بیچاره دلم با دیدنت باز هم لرزید ای بی وفای من …

بیچاره دلم با دیدنت باز هم لرزید ای بی وفای من …

بیچاره دلم. با دیدنت باز هم لرزید. نمیدانست تو همان بی وفای دیروزی. بیچاره دل است. عقل ندارد… دوستی این نیست. بی معرفتی سنگدلی نامردی. دوستی این نیست. این نیست که دیرآمدی و زود بروی…

بیچاره دلم با دیدنت باز هم لرزید

بیچاره دلم با دیدنت باز هم لرزید . خانه رسانه ها و کلوب ها رسانه ها و کلوب ها جستجوی اعضا راهنما و کمک. نرم … نمیدانست تو همان بی وفای دیروزی بیچاره دل است …

شعر در مورد بی وفایی | گلچین زیباترین اشعار در وصف بی …

20/10/2017 · شعر در مورد بی وفایی. بیچاره دلم. با دیدنت باز هم لرزید. نمی دانست تو همان بی وفای دیروزی. بیچاره دل است. عقل ندارد

متن بی توجهی و کم محلی + عکس نوشته های با معنی و تیکه دار …

بیچاره دلم با دیدنت باز هم لرزید نمیدانست تو همان بی وفای دیروزی بیچاره دل است عقل ندارد

جملات سنگین بی معرفتی | انگیزه

بیچاره دلم. با دیدنت باز هم لرزید. نمیدانست تو همان بی وفای دیروزی. بیچاره دل است. عقل ندارد… دوستی این نیست. بی معرفتی سنگدلی نامردی. دوستی این نیست. این نیست که دیرآمدی و زود بروی… ☆☆☆☆

متن دلخوری و ناراحتی + عکس نوشه های ویژه دلخوری از همسر و دوست

بیچاره دلم با دیدنت باز هم لرزید نمیدانست تو همان بی وفای دیروزی بیچاره دل است عقل ندارد. جملات زیبای دلخوری و ناراحتی