بستن
خوش آمدید
WRAS

پرپوزال بررسی تاثیر رنگ و جلوه های ویژه ی فیلم های آموزشی بر میزان یادگیری درس علوم دانش اموزان پایه

مقاله نشریه: بررسی تاثیر جلوه های ویژه ی فیلم های آموزشی بر میزان …

Webمقدمه: از نظر پياژه كودكان و هم نوجوانان به فيلم هايي كه با تصوير زندگي عادي و روزمره شان تفاوت داشته باشند و برايشان بديع و غريب جلوه كند، توجه بيش تري نشان مي دهند. هدف اين پژوهش بررسي تاثير جلوه هاي ويژه ي فيلم هاي …

بررسی تاثیر جلوه های ویژه فیلم های آموزشی بر میزان یادگیری

Webهدف این پژوهش بررسی تاثیر جلوه های ویژه فیلم های آموزشی بر میزان یادگیری می باشد.

بررسی تاثیر رنگ در فیلم های آموزشی بر میزان یادگیری

Webهدف این پژوهش بررسی تاثیر رنگ بر میزان یادگیری در فیلم های آموزشی می باشد.مواد و روش ها: در این پژوهش از میان 1777 دانش آموز پایه چهارم مدارس دولتی شاهرود به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی 8 کلاس (241 دانش آموز) و از فصول کتاب علوم …

بررسی تأثیر جلوه‌هاي ويژه¬ي فیلم¬های آموزشی بر میزان یادگیری

WebIntroduction: According to Piaget, children and adolescents pay more attention to films presenting novel and eccentric pictures, different from those of their normal daily life. …

بررسی تأثیر رنگ در فیلم¬های آموزشی بر میزان یادگیری

WebIntroduction: Educational materials which are based on psychological effects should develop the power of imagination, reinforce the senses and be motivating, in terms of both the …

بررسی تاثیر جلوه های ویژه ی فیلم های آموزشی بر میزان یادگیری

Webدر این پژوهش از میان 1777 دانش آموز پایه چهارم مدارس دولتی شاهرود به روش نمونه گیری خوشه …

بررسی میزان تاثیرگذاری رنگ ها در فضای آموزشی و ارتقا یادگیری دانش آموزان

Webبنیامین جعفری فوتمی، و فاطمه ابراهیم زاده، “بررسی میزان تاثیرگذاری رنگ ها در فضای آموزشی و ارتقا یادگیری دانش آموزان،” presented at the کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی. 1395، [Online].

مقالات مرتبط با فیلمهای آموزشی – نورمگز

Webفهرست و آنالیز آمار مقالات مرتبط با کلید واژه فیلمهای_اموزشی … تاثیر فیلم‌های آموزشی بر تغییر نگرش دانش‌آموزان دختر مقطع دبیرستان دماوند نسبت به سوء مصرف مواد مخدر …

مقاله کنفرانس: بررسی تاثیر رنگ ها بر یادگیری کودکان مقطع اول دبستان …

Webهدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر رنگها بر روی یادگیری کودکان مقطع اول دبستان شهرستان شهرکرد است که فرضیه های عنوان شده عبارتند از تاثیر رنگها بر یادگیری در دختران و پسران دارای تفاوت است و همین طور رنگ زمینه در یادگیری تاثیر دارد که …

مقاله کنفرانس: تاثیر رنگ فضاهای آموزشی در فرآیند یادگیری دانش آموزان …

Webمقاله کنفرانس: تاثیر رنگ فضاهای آموزشی در فرآیند یادگیری دانش آموزان مقطع ابتدایی – جویشگر علمی فارسی (علم نت) سالهاست که مدارس در کشور بر اساس اصول و ضوابط تعیین شده و سنتی در حال ساخت هستند. در طراحى بسیارى از انواعفضاهاى آموزشى، …

تأثیر زمان پخش فیلم آموزشی بر میزان یادگیری و یادداری دانش‌آموزان دختر …

Webهدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر زمان پخش فیلم آموزشی بر میزان یادگیری و یادداری دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهرستان ملایر بوده است. روش تحقیق در این مطالعه نیمه تجربی و طرح مورد استفاده پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه گواه بوده است.

تاثیر فیلم آموزشی در یادگیری دانش‌آموزان چقدر است؟

Webبهره گیری از محتوای فیلم‌های آموزشی به دفعات زیاد و امکان کنترل کردن فرایند آموزشی ( تنظیم به جلو، عقب، توقف، مکث، افزایش سرعت ویدیو و ….) امکان یادگیری بدون محدودیت مکانی و زمانی فیلم های آموزشی مانع از حوصله سر بر شدن فرایند تدریس و …

رنگ و تاثیر آن در یادگیری

Webبه نقل از خبرگزاری آسوشیتد پرس، ژولیت ژو از دانشگاه بریتیش کلمبیا به عنوان محقق ارشد پروژه تحقیقاتی تأثیر رنگ ها بر رفتار انسان، می گوید: افراد از تأثیر رنگ ها بر روی ذهنشان آگاه نیستند. در واقع تأثیر رنگ ها بر رفتار انسان به صورت ناخودآگاه …

برچسب‌ها:,