بستن
خوش آمدید
WRAS

پرسشنامه استاندارد پریشانی روانشناختی کسلر (۱۰ سوالی)

پرسشنامه پریشانی روانشناختی کسلر فرم 10 سوالی – مادسیج پرسشنامه و …

20/08/2020 · پرسشنامه استاندارد پریشانی روانشناختی کسلر فرم 10 سوالی. (Kessler Psychological Distress Scale (K10. پرسشنامه پریشانی روانشناختی توسط کسلر و همکاران (2002) به منظور سنجش اختلالات روانی طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط یعقوبی (1394) اعتباریابی شده است.

دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد پریشانی روانشناختی کسلر (10 سوالی …

پرسشنامه استاندارد پریشانی روانشناختی دارای ۱۰ سوال بوده که توسط کسلر و همکارانش در سال ۲۰۰۲ طراحی و تنظیم شده است که بر اساس طیف لیکرت ۴ نقطه ای ( از همیشه تا هیچ وقت ) نمره گذاری شده است. قسمتی از سوالات: ۱ در طول ماه گذشته، هر چند وقت یکبار احساس میکردید که بدون دلیل قانع کننده ای خسته هستند؟

ویژگی‌های روانسنجی نسخه 10 سوالی پرسشنامه پریشانی روانشناختی کسلر (10K-)

مشارکت کنندگان به پرسشنامه پریشانی روانشناختی کسلر پاسخ دادند و توسط مصاحبه­ گران آموزش دیده با فرم مصاحبه تشخیصی بین ­المللی مرکب مورد مصاحبه قرار گرفتند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی انجام شده تاییدکننده تک عاملی بودن پرسشنامه K-10 می باشد و مقادیر بار عاملی برای سنجش عامل اصلی بین 65/0 تا 84/0 به دست آمد.

مقياس‌ پريشانی روان‌شناختی – آزمودنی

مقیاس پریشانی روانشناختی کسلر ویژه شناسایی اختلالات روانی در جمعیت عمومی توسط کسلر و همکارانش در سال ۲۰۰۲ به دو صورت ۱۰ سوالی ( K) و۱۰ و ۶ سوالی ( K-6) تدوین شده است و در مطالعات مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. سوالات این دو فرم به صورت لیکرتی از “هیچ وقت” تا “همیشه” بوده و …

پرسشنامه پریشانی روانشناختی کسلر – 2000

این پرسشنامه ویژه شناسایی اختلالات روانی در جمعیت عمومی است که کسلر و همکاران در سال 2003 به دو صورت 10 سوالی و 6 سوالی تدوین و در مطالعات مختلف از آن استفاده کردند، برای شناسایی اختلالات خلقی و اضطرابی، کرارایی 10 آیتمی …

پرسشنامه پریشانی روانشناختی کسلر – دانلود پروژه سمینار تحقیق

این پرسشنامه ویژه شناسایی اختلالات روانی در جمعیت عمومی است که کسلر و همکاران در سال 2003 به دو صورت 10 سوالی و 6 سوالی تدوین و در مطالعات مختلف از آن استفاده کردند، برای شناسایی اختلالات خلقی و اضطرابی، کرارایی 10 آیتمی …

پرسشنامه پریشانی روانشناختی کسلر – پایان نامه های رشته گردشگری

این پرسشنامه ویژه شناسایی اختلالات روانی در جمعیت عمومی است که کسلر و همکاران در سال 2003 به دو صورت 10 سوالی و 6 سوالی تدوین و در مطالعات مختلف از آن استفاده کردند، برای شناسایی اختلالات خلقی و اضطرابی، کرارایی 10 آیتمی …

دانلود رایگان پرسشنامه سنجش احساس فشار روانی اوسولا مارکهام‌

فهرست مطالب. 1 دانلود رایگان پرسشنامه فشار روانی کار تونی (۲۰۰۵); 2 دانلود رایگان پرسشنامه سنجش احساس فشار روانی اوسولا مارکهام‌; 3 دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد پریشانی روانشناختی کسلر (۱۰ سوالی)

پرسشنامه استاندارد روانشناسی Archives – صفحه 12 از 121 – مادسیج …

پرسشنامه استاندارد مثبت نگری ایرانیان (Iranian Positive Thinking Scale (IPTS پرسشنامه مثبت نگری ایرانیان توسط خدایاری فرد و همکاران (۱۳۹۳) به منظور سنجش مثبت نگری ایرانیان طراحی و تدوین شده است.

آزمون روانشناسی Archives – صفحه 26 از 190 – مادسیج پرسشنامه و …

پرسشنامه استاندارد پریشانی روانشناختی کسلر فرم 10 سوالی (Kessler Psychological Distress Scale (K10 پرسشنامه پریشانی روانشناختی توسط کسلر و همکاران (2002) به منظور سنجش اختلالات روانی طراحی و تدوین شده است. در ایران نیز توسط یعقوبی (1394) اعتباریابی شده است. این پرسشنامه دارای 10 سوال و سه مولفه حضور آموزشی، حضور اجتماعی و… ادامه مطلب

پرسشنامه روانشناسي Archives – صفحه 12 از 166 – مادسیج پرسشنامه و …

پرسشنامه استاندارد سرمایه معنوی ۱۰ سوالی پرسشنامه سرمایه معنوی توسط گل پرور و همکاران (۱۳۹۳) به منظور سنجش سرمایه معنوی طراحی و تدوین شده است. … پرسشنامه استاندارد پریشانی روانشناختی کسلر …

دانلود پرسشنامه استاندارد روانشناسی Archives – صفحه 8 از 94 – مادسیج …

پرسشنامه استاندارد . همه پرسشنامه ها … برچسب: دانلود پرسشنامه استاندارد روانشناسی پرسشنامه سرمایه معنوی ۱۰ سوالی. یکشنبه 20 سپتامبر 2020;

دانلود پرسشنامه استاندارد Archives – صفحه 32 از 166 – مادسیج …

مادسیج پرسشنامه و آزمون روانشناسی. پرسشنامه استاندارد . … برچسب: دانلود پرسشنامه استاندارد پرسشنامه سازگاری اجتماعی 15 سوالی.

دانلود پرسشنامه، مقیاس، تست و آزمون استاندارد و رایگان – برگه 45 …

02/03/2017 · پرسشنامه پریشانی روانشناختی فرم ۱۰ سوالی (K- 10) (کسلر و همکاران، ۲۰۰۲) نمره گذاری: دارد. روایی: سازه ای و همبستگی دارد- بومی. پایایی: آلفای کرانباخ و اسپیرمن دارد- بومی. نوع فایل: ورد word.docx