بستن
خوش آمدید
WRAS

نقش دولت در بین المللی سازی آموزش عالی دانشگاه های علوم پزشکی کشور: مطالعه ای کیفی

نقش دولت در بین المللی سازی آموزش عالی دانشگاه های علوم …

zums.ac.ir/edujournal/article-1-1127-fa.html

طراحی مدلی بومی برای بین‌المللی‌سازی دانشگاه‌های علوم …

rme.gums.ac.ir/browse.php?a_id=541&sid=1&slc_lang=fa…1

متن کامل (HTML) – پژوهش در آموزش علوم پزشکی – دانشگاه علوم …

rme.gums.ac.ir/browse.php?a_id=129&sid=1&slc_lang=fa…1

دوماهنامه علمی- پژوهشی راهبــردهای آموزش در علوم پزشکی

edcbmj.ir/browse_accepted.php

تحلیل انتقادی نظام‌های رتبه‌بندی بین‌المللی … – مجله آموزش …

ihej.ir/article-1-913-fa.pdf

حرکت به سوی نسل سوم دانشگاه های علوم پزشکی، راهبردی …

www.tebvatazkiye.ir/article_80282_baa584232445c1a10aa2bfabb801803f…

رزومه – علی خورسندی طاسکوه – دانشگاه علامه طباطبائی

simap.atu.ac.ir/cv/6225790/

گزارشات طرح‌های پژوهشی – موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش …

https://irphe.ac.ir/page/473/

دکتر غلامرضا ذاکرصالحی – موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش …

https://irphe.ac.ir/find.php?item=26.530.1051.fa

ﻛﻴﻔﻴﺖ در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ اﻳﺮان ﭼﺎﻟﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻧﻈﺎرت و – دانشگاه تهران

uteq.ut.ac.ir/documents/30787/792815/7-Hatami.pdf

خصوصی‌سازی آموزش علوم پزشکی/ پزشک‌های خصولتی! – …

ana.ir/fa/news/8/…/خصوصی‌سازی-آموزش-علوم-پزشکی-پزشک‌های-خصولتی…

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی – دانشگاه علوم …

new.iums.ac.ir/files/edc/files/journal-autumn_96.pdf

دکتر محمود ابوالقاسمی – دانشگاه شهید بهشتی

https://www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375541

دکترکوروش فتحی واجارگاه – دانشگاه شهید بهشتی

https://www.sbu.ac.ir/Pages/Profiles.aspx?proffID=375481

شناسایی عوامل علّی مؤثر بر الگوی های مجازی دانشگاهی در ایران …

www.jiera.ir/article_51088_fb999d0b8779c33db7558e3935013b6d.pdf

بسم الله الرحمن الرحيم – مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم …

edc.tbzmed.ac.ir/Uploads/39/cms/user/File/56/book.910403.pdf

آموزش عالی و علم و فناوری در برنامه توسعه ششم

https://gu.ac.ir/…/آموزش%20عمومی،%20آموزش%20عالی%20و%20علم%20و%…

بسته‌هاي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي – معاونت آموزشی – …

dme.behdasht.gov.ir/uploads/Basteha_v12.pdf

تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي – وب سایت کلان منطقه ده – …

amayeshzone10.tums.ac.ir/uploads/Report-_95-3-7.pdf

درباره دانشگاه – دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

iautmu.ac.ir/fa/page/734/درباره-دانشگاه

بررسي راه هاي بهبود عملكرد پژوهشي اعضاي هيئت علمي در علوم …

www.sccr.ir/UserFiles/Rahbord/21/1.pdf

برنامه هاي درسي و سرفصل دروس(قديم)-معاونت آموزشی – دانشگاه …

education.tums.ac.ir/IPPWebV1C037/Persian…/WebSiteFile1071.aspx?…

آرمان احمدی زاد | استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه …

https://research.uok.ac.ir/~aahmadizad/

سیویلیکا، مقالات علمی کنفرانس و ژورنال تحلیل استنادی …

https://www.civilica.com/ConfCitation-KNOWLEDGEBASE01=کنفرانس-…

نقش و جایگاه مطالعات میان رشته ای در رشد و توسعه علوم …

www.isih.ir/article_200_8b0c407cce8ebb1033546cf2f31498aa.pdf

مراکز رشد فنآوری سلامت – وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

hbi.ir/Forms/Special.aspx?hbsId=804

ارزشیابی – مرکز ارزیابی و پایش عملکرد – دانشگاه الزهرا

arzyabi.alzahra.ac.ir/portals/0/pdf/Quality-Assessment-Articles.pdf

دانشگاه‌های تهران – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://fa.wikipedia.org/wiki/دانشگاه‌های_تهران