WRAS

معما در اتاقی ۴ نفر وجود دارند

معما در اتاقی ۴ نفر وجود دارند که اولی در حال نماز و … – ساینس هاب

معما در اتاقی ۴ نفر وجود دارند که اولی در حال نماز و دومی با زبان روزه مشغول مناجات با خداوند و سومی و چهارمی هم زن و شوهری هستند که در کنار هم نشسته اند.

معما در اتاقی ۴ نفر وجود دارند که اولی در حال نماز و دومی … + جواب …

در اتاقی ۴ نفر وجود دارند که اولی در حال نماز و دومی / جواب در اتاقی ۴ نفر وجود دارند که اولی در حال نماز و دومی / جواب معما در اتاقی ۴ نفر وجود دارند که…

جواب معمای در اتاقی 4 نفر وجود دارند – بیا کافه

معما. صورت معما : در اتاقی ۴ نفر وجود دارند که اولی در حال نماز و دومی با زبان روزه مشغول مناجات با خداوند و سومی و چهارمی هم زن و شوهری هستند که در کنار هم …

معمای اسلامی ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻗﯽ ۴ ﻧﻔﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ… – خنده های شیرین ما چند نفر …

معمای اسلامی ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻗﯽ ۴ ﻧﻔﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﻭﻟﯽ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﻧﻤﺎﺯ ﻭ ﺩﻭﻣﯽ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺭﻭﺯﻩ ﻣﺸﻐﻮﻝﻣﻨﺎﺟﺎﺕ ﺑﺎ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻭ ﺳﻮﻣﯽ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻣﯽ ﻫﻢﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢﻧﺸﺴﺘﻪ…

معما | طرفداری

معما ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻗﯽ ۴ ﻧﻔﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻧﻤﺎﺯ ﻭ ﺩﻭﻣﯽ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﺭﻭﺯﻩ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻣﻨﺎﺟﺎﺕ ﺑﺎ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻭ ﺳﻮﻣﯽ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻣﯽ ﻫﻢ ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ . ﻧﺎﮔﻬﺎﻥ، ﺷﺨﺺ ﭘﻨﺠﻤﯽ ﻭﺍﺭﺩ …

در اتاقي يك زن و شوهر نشسته اند. يكنفر هم در حال خواندن نماز …

+ در اتاقي يك زن و شوهر نشسته اند. يكنفر هم در حال خواندن نماز است، نفر چهارم هم روزه دارد. به ناگهان مردي از در وارد مي شود، با واردشدنِ او، اين زن و شوهر به هم حرام مي شوند.

معمای عجیب ولی ساده !!! – انجمن یاران منتظر

در اتاقی ۴ نفر وجود دارند که اولی در حال نماز و دومی با زبان روزه مشغول مناجات با خداوند و سومی و چهارمی هم زن و شوهری هستند که در کنار هم نشسته اند.

تست هوش – Telegram

شخص پنجم @link_test در اتاقی ۴ نفر وجود دارند که اولی در حال نماز و دومی با زبان روزه … اگه نظر خاصي در مورد نحوه گذاشتن معما و حل اونها داريد در آیدی زیر مترح کنین

برچسب جواب معمای در اتاقی 5 نفر وجود د – جواب معما

جواب معما. جواب چیستان و معماهای سخت … جواب معمای در اتاقی پنج نفر وجود دارند تو وارد میشی 4 تاشونو میکشی چه جوری این کار ممکنه. حل چیستان پنج نفر تو اتاقن من …

معمای عجیب ولی ساده!! – مجله ایما

در اتاقی 4 نفر وجود دارند که اولی در حال نماز و دومی با زبان روزه مشغول مناجات با خداوند و سومی و چهارمی هم زن و شوهری هستند که در کنار هم نشسته اند…