WRAS

شانه ات را دیر آوردی سرم را باد برد

‫شانه‌ات را دیر آوردی ســرم را بــــاد… – شعر های ناب …

شانه‌ات را دیر آوردی ســرم را بــــاد برد خشت خشت و آجر آجر پیکرم را باد برد آه ای گنجشک‌های مضطرب شرمنده ام لانه‌ی بر شاخه‌هــــای لاغرم را باد برد من بلوطی پیــر بـودم پای یک کـــوه بلند نیمم…

شانه ات را دیر آوردی | همخونه

شانه ات را دیر آوردی ســرم را بــــاد برد . خشت خشت و آجر آجر پیکرم را باد برد. آه ای گنجشکهای مضطرب شرمنده ام. لانه ی بر شاخه هــــای لاغرم را باد برد. من بلوطی پیــر بـودم پای یک کـــوه بلند

شانه ات را دیر آوردی ســرم را بــــاد برد / خشت خشت و آجر …

شانه ات را دیر آوردی ســرم را بــــاد برد / خشت خشت و آجر آجر پیکرم را باد برد حامد عسگری. دفترچه مجازی شعر های من جایی است برای به اشتراک گذاری شعرهایی که خواندم و دوست داشتم . شما هم میتوانید …

‫شانه ات را دیر آوردی ســرم را… – گلستان ادب و هنر پارسی …

شانه ات را دیر آوردی ســرم را بــــاد برد خشت خشت و آجر آجر پیکرم را باد برد آه ای گنجشکهای مضطرب شرمنده ام لانه ی بر شاخه هــــای لاغرم را باد برد من بلوطی پیــر بـودم پای یک کـــوه بلند نیمم آتش…

شانه ات را دیر آوردی سرم را باد برد

شانه ات را دیر آوردی سرم را باد برد. 20. fatemejafari84 0 دنبال‌ کننده 20 بازدید … شانه ات را دیر آوردی سرم را باد برد …

شعر و غزل امروز

شانه ات را دیر آوردی ســرم را بــــاد برد. خشت خشت و آجر آجر پیکرم را باد برد. آه ای گنجشکهای مضطرب شرمنده ام. لانه ی بر شاخه هــــای لاغرم را باد برد. من بلوطی پیــر بـودم پای یک کـــوه بلند …

بیراهه ای در آفتاب | همین معمولی ساده

شانه ات را دیر آوردی ســرم را بــــاد برد خشت خشت و آجر آجر پیکرم را باد برد. آه ای گنجشک های مضطرب شرمنده ام لانه ی بر شاخه هــــای لاغرم را باد برد. من بلوطی پیــر بـودم پای یک کـــوه بلند

شانه ات را دیر آوردی ســرم را بــــاد برد – حامد عسکری

شانه ات را دیر آوردی ســرم را بــــاد برد. خشت خشت و آجر آجر پیکرم را باد برد آه ای گنجشکهای مضطرب شرمنده ام. لانه ی بر شاخه هــــای لاغرم را باد برد من بلوطی پیــر بـودم پای یک کـــوه بلند

حامد عسکری / شانه ات را دیر آوردی ســرم را بــــاد برد

شانه ات را دیر آوردی ســرم را بــــاد برد. خشت خشت و آجر آجر پیکرم را باد برد. آه ای گنجشکهای مضطرب شرمنده ام. لانه ی بر شاخه هــــای لاغرم را باد برد. من بلوطی پیــر بـودم پای یک کـــوه بلند

بیراهه ای در آفتاب | شانه ات

شانه ات را دیر آوردی ســرم را بــــاد برد خشت خشت و آجر آجر پیکرم را باد برد. آه ای گنجشک های مضطرب شرمنده ام لانه ی بر شاخه هــــای لاغرم را باد برد. من بلوطی پیــر بـودم پای یک کـــوه بلند

Stream شانه ات را دیر آوردی ســرم را بــــاد برد-حامد …

Stream شانه ات را دیر آوردی ســرم را بــــاد برد-حامد عسکری-دکلمه رضا پیربادیان by pirbadian1 on desktop and mobile. Play over 265 million tracks for free on SoundCloud.

شانه ات را دیر آوردی سرم را باد برد!

شانه ات را دیر آوردی سرم را باد برد! دیر کردی نیمه ی عاشق ترم را باد برد بال کوبیدم قفس را بشکنم عمرم گذشت

!

شانه ات را دیر آوردی ســرم را بــــاد برد. خشت خشت و آجر آجر پیکرم را باد برد. آه ای گنجشکهای مضطرب شرمنده ام. لانه ی بر شاخه هــــای لاغرم را باد برد. من بلوطی پیــر بـودم پای یک کـــوه بلند

شانه ات را دیر آوردی ســرم را بــــاد برد-حامد عسکری-دکلمه …

Mar 2, 2019 – Stream شانه ات را دیر آوردی ســرم را بــــاد برد-حامد عسکری-دکلمه رضا پیربادیان by pirbadian1 from desktop or your mobile device

عاشقانه‌ای از حامد عسکری – شهرستان ادب

شانه ات را دیر آوردی سرم را باد برد خشت خشت و آجر آجر پیکرم را باد برد آه… ای گنجشک های مضطرب شرمنده ام! لانۀ بر شاخه های لاغرم را باد برد من بلوطی پیر بودم پای یک کوه بلند ….

تصویر گاه نهصد و هشتاد و چهار

شانه ات را دیر آوردی ســرم را بــــاد برد. خشت خشت و آجر آجر پیکرم را باد برد. آه ای گنجشکهای مضطرب شرمنده ام. لانه ی بر شاخه هــــای لاغرم را باد برد. من بلوطی پیــر بـودم پای یک کـــوه بلند

سعـیـد افـکاری

شانه ات را دیر آوردی ســرم را بــــاد برد خشت خشت و آجر آجر پیکرم را باد برد آه ای گنجشکهای …

باد …

شــانـــه ات را دیــــر آوردی ســــرم را بــــاد بـــرد. خشـــت خشـــت و آجـــر آجـــر پیکــــرم را بــــاد بــــرد …

ایران یا فلسطین

شانه‌ات را دیر آوردی سرم را باد برد خشت خشت و آجر آجر پیکرم را باد برد . با همین نیمه ، همین معمولی ساده بساز دیر کردی نیمه‌ی عاشقترم را باد برد حامد عسگری