بستن
خوش آمدید
WRAS

رئیس جمهوری که قائم مقامی امام خمینی را نپذیرفت (فیلم)

قائم مقام سیمافیلم معرفی شد – ایسنا

Webرییس مرکز سیما فیلم در حکمی مجتبی نقی‌ئی را به سمت سرپرست قائم مقامی این مرکز منصوب کرد.