بستن
خوش آمدید
WRAS

دانلود پرسشنامه رابطه والد کودک

پرسشنامه رابطه والد- کودک پیانتا | بوبوک

پرسشنامه رابطه والد- کودک: پرسشنامه رابطه والد- کودک توسط پیانتا (1994) طراحی و اعتباریابی شده است، این پرسشنامه شامل 33 گویه بسته پاسخ بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت می باشد، پرسشنامه سه عامل …

پرسشنامه رابطه والد- کودک توسط پیانتا در سال 2011 ساخته …

پرسشنامه رابطه والد- کودک (cprs)این مقیاس توسط پیانتا برای اولین بار در سال 2011 ساخته شد و شامل 33 ماده است که ادراک والدین را در مورد رابطه خود با کودکشان را مورد سنجش قرار می دهد.

پرسشنامه رابطه والد- کودک(پیانتا؛2011) | پرسش سنج …

پرسشنامه رابطه والد- کودک توسط پیانتا در سال 2011 ساخته شده است. و پرسشنامه دارای 33 سوال در 4 مولفه است. و نمره گذاری آن براساس مقیاس

پرسشنامه رابطه والد- کودک(پیانتا؛2011) | پرسش سنج …

پرسشنامه رابطه والد- کودک توسط پیانتا در سال 2011 ساخته شده است. و پرسشنامه دارای 33 سوال در 4 مولفه است. و نمره گذاری آن براساس مقیاس ۵ درجه ای لیکرت (نمره ۵ برای قطعا صدق می کند و نمره یا برای قطعا صدق نمی کند) صورت می پذیرد

پرسشنامه رابطه والد کودک

دریافت پکیج پرسشنامه رابطه والد کودک (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) پرسشنامه رابطه والد و کودک شامل ۳۰ گویه است و مقیاسی است که با هدف بررسی و ارزیابی رابطه والد و کودک(پدر و مادر …

پرسشنامه رابطه والد- کودک پیانتا – فروشگاه آنلاین بازجست …

پرسشنامه رابطه والد- کودک پیانتا:این مقیاس توسط پیانتا برای اولین بار در سال ۱۳۹۴ ساخته شد و شامل ۳۳ ماده است که ادراک والدین را در مورد رابطه خود با کودکشان را مورد سنجش قرار می دهد.این پرسشنامه توسط طهماسیان و خرم …

پرسشنامه ارزیابی رابطه والد – فرزند فاین و همکاران (PCRS …

پرسشنامه ارزیابی رابطه والد – فرزند (pcrs) توسط مارک آ. فاین، جی. آر. مورلند، و اندرو اسچووبل (1983) ساخته شده است که از 24 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش کیفیت ارتباط والدین و فرزندان بکار می رود.

پرسشنامه رابطه والد فرزند

4/8/2015 · پرسشنامه ارزیابی رابطه والد – فرزند (pcrs) توسط مارک آ. فاین، جی. آر. مورلند، و اندرو اسچووبل (۱۹۸۳) ساخته شده است که از ۲۴ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش کیفیت ارتباط والدین و فرزندان بکار می …

پرسشنامه ارزیابی رابطه والد – فرزند فاین و همکاران (PCRS …

تیم پاپولی پرسشنامه ارزیابی رابطه والد – فرزند فاین و همکاران (pcrs) را جهت دانلود شما دانشجویان عزیز با قیمتی ناچیز آماده نموده است. توضیحات کلیدواژه ای در رابطه با این پرسشنامه در ادامه به …

اثر بخشی آموزش رابطه والد – کودک به مادران بر – دانلود رایگان

دانلود رایگان این پژوهش که در 5 فصل و به صورت تحقیقی ، پژوهشی و پرسشنامه ای تهیه و تنظیم شده … اثر بخشی آموزش رابطه والد – کودک به مادران بر پرخاشگری و کیفیت رابطه والد- فرزندی در … پرسشنامه …