WRAS

خلاصه کتاب مبانی اقتصاد سیاسی تالیف پ.نیکی تین

مبانی اقتصاد سیاسی – ناصر زرافشان

پ. نیکی تین. مبانی اقتصاد سیاسی. ترجمة. ناصر زرافشان … همه حقوق چاپ و نشر این کتاب محفوظ است . شيوه تولید اشتراکی اولیه. ۲. شیوه تولید برده داری. ٣.


مباني اقتصاد سياسي/انتشارات آگاه

اقتصاد سياسي علمي است كه با شالوده‌ي تكامل اجتماعي سروكار دارد اين شالوده، عبارت است از توليد ثروت … نويسنده: پ نيكي تين … کتاب‌های مرتبط با موضوع کتاب.


دانلود کامل ترین فایل pdf خلاصه کتاب روشها و فنون تدریس …

دانلود کامل ترین فایل pdf خلاصه کتاب روشها و فنون تدریس دکتر حسن شعبانی …. دانلود فایل جامع خلاصه کتاب مبانی اقتصاد سیاسی تالیف پ.


انواع تحقیق مقاله کتاب و جزوه های آماده: یوفایل

دانلود جامع ترین فایل پاورپوینت مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز. ۱۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۰۰ تومان …. دانلود فایل جامع خلاصه کتاب مکانیک تحلیلی تالیف گ.ر.فاولز.


فهرست انتشارات سمت – کتابخانه مرکزی

جانجاكووا، پ. …… اقتصاد. در این گروه از بدو تشکیل تاکنون 90 عنوان. کتاب درسي، کمك درسي و …. درآمدی به مبانی اقتصاد خرد با نگرش اسالمی ….. انگلیسي براي دانشجویان رشته علوم سیاسي )2(: ویراست دوم …… نیک گریفیتس، آن جنر، کریستین ویلسون / مترجم : فائق توحیدی …… گزیده ای از بزرگ ترین نظامهای روان شناسی تحولی.


خبرنامه کتاب های رایگان PERSIANBOOKS: January 2017

محمد حجازی ….. حَدایِقُ السِّحر فِی دَقایِقِ الشِّعر (به معنی: باغ‌های جادو در باب نکات ریزِ شعر)، کتابی است در فن بدیع، تألیف رشیدالدین محمّدعمری کاتب …


منابع مطالعاتی برای آزمون های استخدامی

انتشارات ترمه اصول و مبانی علم اقتصاد تالیف نادر مهرگان … حسابداری صنعتی : کتاب صنعتی انتشارات سنجش تالیف حسین اعتمادی و ….. Amir shirvan : راستی بهترین و خلاصه ترین منابع دروس عمومی از نظر من …


و ﻧﻘﺪ آن ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺘﺎب « »

ﺳﻴﺎﺳﻲ. ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻣﻮرﻳﺲ ﺑﺎرﺑﻴﻪ. اﺳﺘﺎد. *. اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ. ،. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ. ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ، ﺗﻬﺮان … ﭘ. ﻴﺪاﻳﻲ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺴﻴﺤﻴﺖ ﺗﺎ دﻳﻦ ﭘﻴﺮاﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﻲ در آن ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮي داﺷﺘﻪ. اﻧﺪ؟ ﻧﺴﺒﺖ اﻳﻦ. ﺟﺪاﻳﻲ … ﺗﺮﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ. ﻫﺎي او در ﻛﺘﺎب اﺳﺖ. در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ. ﺑﺎ ﻋﻨﻮان. ﻓﻘﺪان ﻣﺪرﻧﻴﺘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ،. ﻫﻤﻪ ﻫﻤﺖ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه …. دﮔﺮ ﮔﺸﺖ، ﭘﺮﻫﻴﺨﺖ، ﻓﺮﻳﺒﺎ، ﺑﺮزﻣﺪ،ﭘﺎﻳﮕﺎن ﻣﻨﺪ، ﭘﻲ آﻳﻨﺪي، ﻫﻤﺒﺎزاﻧﺪ، ﻧﻴـﻚ ﭘـﺮورده، روﺷـﻦ ….. ﻳﺴﻢ اﺳﺖ، ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺑﺮ ا …


اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران

نام کتاب: اقتصاد سیاسی مناقشه اتمی ایران )درآمدی بر عبور تمدن. ها(. –. جلد اول …… چین به عنوان بزرگترین اقتصاد پس از آمریکا و رشد یابنده ترین …… مناقشه، یک گام دیگر بردارد. پ. س ظاهراً ما، اما باطناً غرب وقت. کشی می. کند. …… و مبانی نظری …… شود که اگر نیک ….. تالیف محسن رنانی و رزیتا موید فر، انتشارات.


ﻧظري ﺑﮫ ﻧظﺎم اﻗﺗﺻﺎدي اﺳﻼم – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

ﻧﻈﺮی ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩی ﺍﺳﻼﻡ ” ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻭ ﻛﻼﺳﻪ ﻓﺸﺮﺩﻫﺎی ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﺐ. ﻛﺘﺎﺏ ، ﺑﺨﺶ ﻫﺸﺘﻢ … ﻗﺒﻼ ﻛﺘﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ” ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺟﻤﺎﻟﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ” ﺑﻪ ﻧﺎﻡ. ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻪ …. ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻗﻠﻤﺮﻭی ﺩﻳﮕﺮ ، ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﻛﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ، ﺳﻴﺎﺳﺖ ، ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺍﺧﻼﻕ ﻫﺮ …. ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺷﺪ ، ﻭ ﻫﺮ ﻛﻪ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﻜﯽ ﻭ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﯽ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍی …. ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﻭ ﮔﺮﻓﺖ ، ﻏﻠﻂ ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺰﻫﺎ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﺳﺖ ، ﻣﺎ ﺳﺮ ﺟﻮﺍﻝ ﺭﺍ ﻭﻝ.


فهرست کتابهای فارسی خریداری شده از بیست و نهمین …

62, اقتصاد کلان نظریه ها و سیاست ها جلد ۲, دکتر عباس شاکری, ۱۳۸۹, انتشارات رافع. 63, اقتصاد ….. 231, تحلیل ارتعاشات پی: روش مقاومت مصالح, جان پ. ولف، اندرو ج. …… 640, سیاست جنایی در حمایت از حقوق تألیف و نشر, سید عباس حسینی نیک, مجد. 641, سیاست جنایی ….. 807, مبانی اقتصاد سیاسی, پیوترایوانوویچ نیکی تین, آگاه.


مكتب هاي كلاسيك در اقتصاد

ریکاردو در كتاب «اصول اقتصاد سياسي و ماليات ستاني[2]» ( 1817 )موضوعات دیگری را … ويژگيهاي اصلي اقتصاد كلاسيك به طور خلاصه عبارتند از: … مباني نظريه پردازي اقتصاد كلاسيك در دوره 1770 تا 1870، متعلق به مجموعه اي از انديشه هاي آدام …… در كتاب تاريخ عقايد اقتصادي تاليف شارل ژيد و شارل ريست، مكتب ليبرال فرانسوی، …


«سرمايه» در ايران / حسن مرتضوی و افشين شمس قهفرخی – نقد …

این کتاب خلاصه و فشرده‌ای از جلد اول سرمايه است. مترجم در …. درواقع در دوره‌اي، كتاب جايگزين، كتاب مباني اقتصاد سياسي پ. … كتاب با عنوان «مباني علم اقتصاد » (معروف به اقتصاد نيكي‌تين) با ترجمه‌ي ناصر زرافشان منتشر شد. ….. (4) اهميت ترجمه‌ي فرانسوي 1871ـ1873 جلد اول كه به‌نوعی تألیف و ترجمه ماركس بود.


مبانی نظری سند تحول بنیادین

ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮ. ﺳﻼﻣﯽ ﺍﻳﺮﺍﻥ. ﯼ ﺍ. ﺳﻤﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮﺭ. ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻭﺗﺮﺑﻴﺖ ﺭ. ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮﯼ ﺗﺤﻮﻝ ﺑﻨﻴﺎﺩﻳﻦ. ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺗﻌﻠﻴﻢ …. ﻭ ﺭﻧﺞ ﻫﺎﻱ ﺟﺎﻥ ﻛﺎﻩ ﻓﺮﺩﻱ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩﺭ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﺳﻴﺎﺳــﻲ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ. ﺑﺸــﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯ …. ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩﻫﺎ ﻭ ﺍﺻﻮﻝ ﻭ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﻫﺎﯼ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻓﻠﺴــﻔﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻭ ﺳﻨﺪ ﺣﺎﺿﺮ،. ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ….. ﺑﺤﺚ ﻭ ﺑﺮﺭﺳــﻲ ﺩﺭ ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻧﻈﺮﯼ ﺗﻮﺳــﻂ ﻧﮕﺎﺭﻧﺪﻩ ﻭﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ ﺑﻪ ﺯﻳﻮﺭ …


کتاب نقد و بررسی کتابهای علوم انسانی

ﻛﺘﺎب ﻋﻠﻮم. اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎي ﻛﺸﻮر را در دﺳﺘﻮرﻛﺎر ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﻛﻪ. ﺑﻪ. ﭘﻴﻮ …. اﻋﻢ از ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺄﻟﻴﻒ …. ﺳﻴﺎﺳﻲ. ، اﻗﺘﺼﺎد، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻋﻠﻮم. ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ. و ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. ،. زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻋﺮﺑﻲ. دو ﺷﻤﺎره. و زﺑﺎن و ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ، ﻓﻠﺴﻔﻪ و. ﻛﻼم. و ﻧﻘﺪ و … ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﻲ، ﺧﻼﺻﻪ …… ﺣﺴﻴﻦ ﻛﻔﺎﺷﻴﺎن، ﺑﻴﻠﻨﺪي. ﭘ. ﺮدازش. 1380. 3. ﻣﺒﺎﻧﻲ زﺑﺎن. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺘﻦ. اﻟﺒﺮزي. ورﻛﻲ، ﭘﺮوﻳﺰ. اﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ ….. ﻧﻴﻜﻲ ﺗﻴﻦ ﻧﺎﺻﺮ …


برچسب‌ها:, ,