بستن
خوش آمدید
WRAS

خطاب رهبری به نیروهای انقلابی: فضای فرهنگی را دریابید… احساس ولنگاری می‌کنم!!+فیلم

کوشش بی‌وقفه در پیشبرد گفتمان انقلاب اسلامی

Webبرادران عزیز، خواهران عزیز! در مسئله‌ فرهنگ، بنده احساس یک ولنگاری می‌کنم؛ در دستگاه‌های فرهنگی‌- اعم از دستگاه‌های دولتی و غیردولتی- یک نوع ولنگاری و بی‌اهتمامی در امر فرهنگ وجود دارد؛ چه در تولیدِ کالایِ فرهنگیِ مفید که کوتاهی می‌کنیم، چه …

حوزه در انقلاب و انقلاب در حوزه ها – پرتال جامع علوم انسانی

Webتحلیل شخصیّتی فرهیخته و اندیشمند همچون استاد شهید آیت‌الله دکتر بهشتی از انقلاب اسلامی که آن را انقلابی فرهنگی می‌داند، برخاسته از همین واقعیت است.

استاد امیری زبان گویای نیروهای انقلابی

Webوظیفه نیروهای انقلابی در انتخابات ۱۴۰۰ – استاد امیری – افسر ارشد جنگ نرم,تدریس زیست با زبان گویای دکتر هجیر امیری,تدریس زیست با زبان گویای دکتر هجیر امیری,سخنان انقلابی و شفافِ استاد امیری …