WRAS

جلسه ی اول آمار – نرخ بیکاری

نرخ بیکاری زمستان ۹۸ اعلام شد؛ ۱۰.۶ درصد – ایسنا

به گزارش ایسنا، مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در زمستان سال ١٣٩٨ را منتشر کرد. بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیش‌تر نشان …

كار مارگيري نيروي آ چكيده نتايج طرح 1398 تابستان

. نرخ، سهم و نسبت: درصد(. شاخص. هاي نیروي. كار*. كل كشور. مرد. زن.

درگاه ملی آمار

درگاه ملی آمار، عنوان پرتال سازمانی مرکز آمار ایران است که از طریق آدرس … آمار و اطلاعات کشور شامل نتایج طرح‌های آمارگیری و سرشماری‌های انجام‌شده توسط مرکز آمار ایران از … نرخ تورم سالانه فروردین ماه ١٣٩٩ برای خانوارهای کشور به ٣٢,٢ درصد رسیده که نسبت … در جلسه ای که با حضور دکتر جواد حسین زاده ، معاون سازمان برنامه و بودجه و رییس …

کاهش نرخ بیکاری سال 96 – Magiran

دنیای اقتصاد: گزارش مرکز آمار نشان می دهد که نرخ بیکاری در سال ۱۳۹۶، به رقم ۱/ ۱۲ … اول رئیس جمهوری روز گذشته، در جلسه شورای عالی اشتغال، ایجاد فرصت های شغلی …

ﺧﺒـﺮﻧﺎﻣﻪ – انجمن آمار ایران

ﯿ. ﺰ ﺑﺎ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر ا. ﯾ. ﺮان اﺳﺖ. ﯿ ﻧیﺑﺮا. ﻞ ﺑﻪ اﻫﺪاف. ﻓﻮق ﺑﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﭘﺮﺑﺎرﺗﺮ ﺷﺪن ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ، از ﻫﻤﮑﺎر. ی … ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارﺷﯽ از ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻗﺎﻧﻮن آﻣﺎر، … ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری. ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﻌﺪاد ﻣﻄﻠﻖ ﺑﯿﮑﺎران، در. ﺻﻮرت اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﺸﺎﻧﻪی ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ … اول آﺑﺎن ٩۶. ﭘﯿﺎم رﺋﯿﺲ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﺎر اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ روز ﻣﻠﯽ آﻣﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﺳﺎل ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ «روز …

برگزاری جلسه تعیین دستمزد در نیمه اول فروردین – اقتصاد …

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، بر اساس آخرین آمار بیمه شدگان اصلی … خدایی افزود: با توافق حاصله مقرر شده که نیمه اول فروردین ماه جلسه بعدی شورای … اگه ترک جلسه نماینده کارگران مهم نیست پس چرا نظر میخواین خودتون نرخ رو تعیین … دولت ما بدبختر از اونیه که بخواد جامعه ی کارگری رو سرپا نگه داره یکی …

همدان در رتبه دوم کاهش نرخ بیکاری کشور را دارد – YJC

… همدان از قرار گرفتن همدان در رتبه ی دوم کاهش نرخ بیکاری کشور خبر داد. … جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان با بیان اینکه میانگین نرخ …

کمترین نرخ بیکاری ایلام در 41 سال گذشته ثبت شد – ایرنا …

پس از برگزاری چهار جلسه مزدی شورای عالی کار، در روز چهارشنبه و با توافق دو … وی تصریح کرد: بر اساس آمار استنادی، نرخ بیکاری استان در دوره … بنابر آمار رسمی، استان خراسان جنوبی با نرخ بیکاری 5.9 درصد در زمستان 98 رتبه اول کشور را از … نشانه ی بهبود کمی و کیفی بازار کار، شاخص اشتغال و عملکرد مناسب …

چهارمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان خراسان رضوی …

با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه ی منابع استانداری خراسان رضوی … وبراساس همین آمار در تمام سال از سال 84 تا 92 نرخ بیکاری خراسان رضوی از … 92 و شش ماهه اول سال 93 سومین استان در بالا بودن سرمایه گذاری بخش مسکن) و …

وﺿﻌﯿﺖ آﻣﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده در آﯾﯿﻨﻪ زﻧﺎن 1390 – 95 ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي – معاونت امور …

ﺧﺎﻧﻮاده و. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﻮر. ، ﺗﻼش. ﻫﺎي ﻣﺴﺘﻤﺮ. ي ﺑﺮاي. ﺟﺮﯾﺎن. ﺳﺎزي ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت زﻧﺎن. و ﺧﺎﻧﻮاده. در. ﭼﻬﺎرﭼﻮب. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي … آﯾﻨﺪ . ▫. ﻧﺮخ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ. ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﻌﺎل. (. ﺷﺎﻏﻞ و ﺑﯿﮑﺎر. ) ﺑﻪ ﺟﻤﻌﯿﺖ ده ﺳﺎﻟﻪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ . ▫. ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ … ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﺮخ ﺛﺒﺖ ﻃﻼق در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ، ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﻫﻪ اول و دوم ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﺖ ﮐﻪ. رﻗﻢ. ﻧﺮخ ﺛﺒﺖ ﻃﻼق … اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﺗﻈﺎﻫﺮات، ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ و. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯽ …

مرکز آمار: نرخ بیکاری زمستان گذشته ۱۰.۶ درصد شد

به گزارش خبرداغ ، مرکز آمار کشور نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار در زمستان سال گذشته را منتشر کرد. براساس این گزارش نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله …

تحلیل کامودیتی – Telegram

نرخ بیکاری 4.7% اعلام شد ولی به اشتغال بخش غیر کشاورزی تنها 38،000 شغل … این آمار ضعیف از آمریکا می تونه موجب کاهش احتمال نرخ بهره توسط آمریکا در جلسه ی … پس از انتشار آمارهای اشتغال بخش غیر کشاورزی و احتمال عدم تغییر نرخ بهره در جلسه ی … چهارشنبه هم ساعت 4:20 بامداد نرخ رشد فصلی جی دی پی فصل اول سال 2016 ژاپن …

نرخ بیکاری استان کرمان از میانگین کشوری بالاتر است – …

وی با بیان اینکه نرخ بیکاری در دنیا هیچ وقت صفر نمی‌شود اما اگر … شده است گفت: نرخ بیکاری کشور ۱۰.۶ درصد است که استان از این آمار عقب بوده … یحیی صادقی مدیرکل کمیته امداد استان کرمان در این جلسه با بیان اینکه … ثبت نام «وام ضروری» بازنشستگان از اول اردیبهشت/ تعویق ۲ ماهه اقساط … ش, ی, د, س, چ, پ, ج …

نرخ بیکاری به مرحله بحران رسید | پایگاه خبری تحلیلی …

رئیس کل مرکز آمار ایران با تشریح جزئیات گزارش این مرکز در مورد نرخ بیکاری در آخرین جلسه شورای عالی اشتغال به ریاست معاون اول رئیس جمهوری، …

آموزش درس محاسبه نرخ بیکاری با مثال – خانه ریاضی علی هاشمی

برای مشاهده فیلم آموزش درس محاسبه نرخ بیکاری با مثال از فصل آمار پایه یازدهم … این دسته از فیلم های آموزش درس ریاضی برای همه ی دانش آموزان مناسب است و پیش نیاز … مانند امتحانات نوبت اول, امتحانات نوبت دوم, امتحانات نهایی مناسب است. … بعد از کلاس فیلم اون جلسه رو تماشا و دانلود کنه اما اگر درحین برگزاری یک دوره …

بالاترین میزان نرخ بیکاری در آذربایجان غربی با نرخ ۲۳/۱ …

ترجیح می‌دهیم جلسات را به جای نماینده با مدیرعاملان باشگاه‌ها برگزار کنیم/ … نقی زاده ابراز کرد :در ۵ ماهه اول سال مسبوق ،۳هزار و ۳۲ نفر نیروی کار ریزشی در … اجتماعی آذربایجان غربی در باب اشتغال مجدد افراد تحت پوشش بیمه ی بیکاری در سطح … این مقام دولتی ابراز کرد :تعداد کل بیمه شدگان تحت پوشش سازمان تامین …

هرمزگان رکوردار رشد اشتغال و افزایش … – گروه رسانه‌ای صبح …

بر اساس این گزارش هرمزگان بالاترین افزایش نرخ مشارکت در این فصل را داشته … افزایش کمترین تغییر در افزایش نرخ بیکاری هرمزگان شاهد بوده ایم , به گونه ی که … لازم به ذکر است تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری تنها رشد 500 نفری را نشان … نخستین جلسه منتخبان یازدهم «دوشنبه» برگزار می‌شود ۱۳ ساعت قبل …

بیست و پنجمین نشست شاخص‌سازی -علیرضا زاهدیان

… امنیت با عنوان «الگوی علمی و معرفی شاخصهای تعیین کننده نرخ بیکاری… … کننده نرخ بیکاری در کشور(با تمرکز بر مرکز آمار) نیز از زمره همین جلسات است. … و رشته ی تحصیلی، وضع شغلی، فعالیت اقتصادی و مشاغل تهیه میشوند. … پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، طبقه اول، گروه مطالعات امنیت و جامعه.

بیکاری در ایران – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

مرکز آمار ایران میزان بیکاری جوانان را ۲۱٫۸ درصد اعلام کرده که تقریباً دو برابر نرخ … اما اغلب نرخ بیکاری در استان‌های مرزنشین از دیگر نقاط ایران بالاتر است.

کاهش هم‌زمان بیکاری و مشارکت اقتصادی؛ نرخ بیکاری در …

نرخ بیکاری ایران در زمستان ۹۸، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران به ۱۰/۶ درصد رسید که در مقایسه با نرخ بیکاری در زمستان ۹۷، کاهشی ۱/۷ درصدی را …

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,