بستن
خوش آمدید
WRAS

بر چرخ فلک هیچ کسی چیر نشد/ وز خوردن آدمی زمین سیر نشد*

بر چرخ فلک هیچ کسی چیر نشد وز خوردن آدمی زمین سیر

بر چرخ فلک هیچ کسی چیر نشد وز خوردن آدمی زمین سیر… من تنگ دلم یا که جهان تنگ شده تیره بصرم یا افق این… خداوندا سرنوشت مرا خیر بنویس تقدیری مبارک که آنچه…

سیری در رباعیات عمر خیام (۷)

بر چرخ فلک هیچ کسی چیر نشد وز خوردن آدمی زمین سیر نشد مغرور بدانی که نخورده ا‌ست تو را تعجیل مکن هم بخورد دیر نشد · معنی تحت اللفظی بیت: · نه کسی بر چرخ فلک غالب آمد و نه زمین از آدمی خواری سیر گشت.

گزیده بهترین رباعیات خیام نیشابوری | ستاره

بر چرخ فلک هیچ کسی چیر نشد. وز خوردن آدمی زمین سیر نشد مغرور بدانی که نخورده‌ست ترا. تعجیل مکن هم بخورد دیر نشد …

بدبینی فلسفی در رباعیات خیام | آرش شمسی

12/24/2018 · ب| بر چرخ فلک هیچ‌کس چیر نشد. وز خوردن آدمی زمین سیر نشد. مغرور بماندی که نخورده‌ست تو را. تعجیل مکن، همی بخورد دیر نشد. اندیشه به مرگ را در افکار تمامی انسان‌ها نمی‌توان دید.

بر چرخ و فلک هیچ‌کسی چیر‌ نشد…

بر چرخ و فلک هیچ‌کسی چیر‌ نشد…. بر چرخ فلک هیچ کسی چیر نشد وز خوردن آدمی زمین سیر نشد مغرور بدانی که نخورده‌ست ترا تعجیل مکن هم بخورد دیر نشد

۳۱ شعر درباره غرور ، تکبر و خودپرستی زیبا و خواندنی | انگیزه

بر چرخ فلک هیچ کسی چیر نشد. وز خوردن آدمی زمین سیر نشد. مغرور بدانی که نخورده‌ست ترا. تعجیل مکن هم بخورد دیر نشد