بستن
خوش آمدید
WRAS

بروبچ 4 قسمت می شود اما پابان نمی یابد | جزئیات ساخت دنباله سریال بروبچ و پیش در آمد دوم هشتگ مدرسه

حلی تیوی شات|مرجع اخبارونقد فیلم و سریال | هفته دوم فروردین ۱۴۰۰

Webبه گزارش حلی تیوی شات مبنی بر مشکلات ساخت سریال بروبچ ، امیرحسین عظیمیان این خبر را داد که : « ما به دلیل همان مشکلات ذکر شده در پست های قبلی نتوانستیم قسمت 3 و 4 را به عید برسانیم و پوزش می طلبیم همچنین قسمت دوم با اشکالات …