بستن
خوش آمدید
WRAS

بازداشت عامل ارسال فیلم به صفحه مسیح علینژاد

بازداشت یک اوکراینی به اتهام کمک به روسیه برای «حمله موشکی» به …

WebJun 28, 2023 · مقامات اوکراینی روز چهارشنبه ۷ تیر مردی را به اتهام کمک کردن به روسیه برای حمله موشکی مرگبار به یک پیتزافروشی محبوب در شهری در شرق اوکراین بازداشت کردند. سرویس امنیتی اوکراین اعلام کرده است …

برچسب‌ها: