WRAS

بازا بازا هر آنچه هستی بازا

ولی آنکه به دیگران به چشم گمراه نگاه می کند و می گوید بازآ ، از هر سه پست تر و گمراه تر … تحقیر غیر مسلمان را با هر آنچه هستی و کافر و گبر و بت پرست کاملاً واضح …

ابوسعید ابوالخیر — ‘باز آ باز آ هر آنچه هستی باز آگر کافر و گبر و بت‌پرستی باز آاین درگه ما درگه نومیدی نیستصد بار اگر توبه شکستی باز آ’

بازآ بازآ هر آنچه هستی بازآ گر کافر و گبر و بت‌پرستی بازآ.

باز آی باز آی هر آنچه هستی باز آی… گر کافر و گبر و بت … بازآ بازآ هرآنچه هستى بازآى گر كافر و گبر و بت … صد بار اگر توبه شکستی باز آ. ***. وصل تو کجا و من …

بازآ بازآ هر آنچه هستی بازآ گر کافر و گبر و بت‌پرستی بازآ این درگه ما درگه نومیدی نیست صد بار اگر توبه شکستی بازآ این رباعی زیبا و مشهور را …

رباعی شمارهٔ ۱. باز آ باز آ هر آنچه هستی باز آ. گر کافر و گبر و بت‌پرستی باز آ. این درگه ما درگه نومیدی نیست. صد بار اگر توبه شکستی باز آ …

قطعه مناجات زیبای بازآ با صدای حمید رضا ترکاشوند، باز آ باز آ هر آنچه هستی باز آ/گر کافر و گبر و بت‌پرستی باز آ/این درگه ما درگه نومیدی …

بازآ بازآ هرآنچه هستی بازآ گركافر و گبر و بت‌پرستی بازآ این درگه ما درگه نومیدی نیست صدبار اگر توبه شكستی بازآ پای ،‌ لنگ و راه ، دور و تن …

باز آ باز آ هر آنچه هستی باز آ گر کافر و گبر و بتپرستی باز آ این درگه ما درگه نومیدی نیست صد بار اگر توبه شکستی باز آ . . ابوسعید ابوالخیر.

باز آ باز آ هر آنچه هستی باز آ گر کافر و گبر و بت‌ پرستی باز آ این درگه ما درگه نومیدی نیست صد بار … بازا بازا هرانکه هستی بازا هرانچه هستی بازا.

شهرام نظری (زیرنویس فارسی و انگلیسی) … و فکری با خالق هستی، از مؤثرترین روش‌های بازنویسی ضمیر ناخودآگاه انسان و … جمشید …

بازا بازا هــر آنــچـه هسـتـی بــازا گر کــافر و گـبر و بـت پـرستی بازا این درگه ما، درگه ناامـیدی نیست صــد بـار اگـر تـوبــه شکستی بازا بازا….

آواز : شهرام ناظری شعر: ابوسعید ابوالخیر باز آی باز آی هر آنچه هستی باز آی، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آی، این درگه ما درگه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه …

مجله هنری ترانه ناب (@taranenab) on Instagram: “ بازآ بازآ هر آنچه هستی بازآ گر کافر و گبر و بت پرستی بازآ این …

رباعیات : بازآ بازآ هر آنچه هستی بازآ.

به چه چيز اين زمين خاكي و آدم‌هاي رنگارنگ آن مي‌توان اعتماد كرد، كه هر چيزي در هر لحظه به … باز‌آ بازآ هر آنچه هستي بازآ گر كافر و گبر و بت‌پرستي باز‌آ

باز آ هر آنچه هستی بازآ******* گر کافر و گبر و بت‌پرستی باز آ******این درگه ما درگه نومیدی نیست****صد بار اگر توبه شکستی باز آ · تصویر والامقام م ه والامقام م ه 3 …

باز آ بازآ بازآ هرآنچه هستی باز آ گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ این درگه ما درگه نومیدی نیست صد بار اگر توبه کنی باز آ ….. مولانا. 99.

بازا بازا هر آنچه هستی بازا از یونیکرن.

بازآ بازآ هر آنچه هستی بازآ. گر کافر و گبر و بت پرستی بازآ. این درگه ما درگه نومیدی نیست. صد بار گر توبه شکستی بازآ. ابو سعید ابوالخیر.

ابو سعید میفرماید: بازآ بازآ هر آنچه هستی بازآ گر کافر و گبر و بت‌پرستی بازآ این درگه ما درگه نومیدی نیست صد بار اگر توبه شکستی بازآ *** از کعبه رهیست تا …

عکاس خونه/ ارسالی از شانس بازآ بازآ هر آنچه هستی بازآ گر کافر و گبر و بت‌پرستی بازآاین درگه ما درگه نومیدی نیست صد بار اگر توبه شکستی …

بازآ بازآ هر آنچه هستی بازآ گر کافر و گبر و بت‌پرستی بازآ اين درگه ما درگه نوميدی نيست صد بار اگر توبه شکستی بازآ #ابوسعید_ابوالخیر ✅ @ShereHeyat.

خداوند مهربان برای توبه شکنان از بندگان خود، در را هم چنان باز گذاشته است. بازآ بازآ هر آنچه هستی بازآ. گر کافر و گبر و بت پرستی بازآ. این درگه ما …

بازآ، بازآ، هر آنچه هستي بازآ گر كافر و گبر و بت‌پرستي باز‌آ اين درگه ما درگه نوميدي نيست صدبار اگر توبه شكستي بازآ آنها كه در نگاه نخست …