بستن
خوش آمدید
WRAS

ای زاهد شهر از تو پروارتریم

گنجور » خیام » ترانه‌های خیام (صادق هدایت) » هرچه باداباد [۱۰۰ …
ای مفتی شهر از تو پرکارتریم با اینهمه مستی از تو هشیارتریم ما خون رزان خوریم و تو خون کسان انصاف بده کدام خونخوار تریم. وزن رباعی “لا حول ولا قوه الا بالله” حکم …


ای قاضی شهر از تو پرکارتریم با این همه مستی ز تو …
ای قاضی شهر از تو پرکارتریم با این همه مستی ز تو هشیارتریم تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بده، کدام خون‌خوارتریم؟


آقای سنگ on Twitter: “ای زاهد شهر از تو پرکارتریم با این همه …
ای زاهد شهر از تو پرکارتریم با این همه مستی ز تو هوشیارتریم تو خون کسان خوری و ما خون رزان انصاف بده کدام خونخوارتریم؟ #saveArash #saveAli.


ای قاضی شهر… – سکوت خط خطی – blogfa
ای قاضی شهر از تو پرکار تریم با اینهمه مستی ز تو هشیار تریم ما خون رَزان خوریم و تو خون کسان انصاف بده کدام خونخوار تریم؟! خیام.


معنی رباعیات خیام | پارسی ویکی
گـر مِی نـخوری طعنه مـزن مستـان را ٭٭٭٭ بـنیـاد مــکـن تـــو حـیـله و دسـتـان را تو غره به آن مشو ….. مِی خور که تو را بی خبر از خـویش کند ٭٭٭٭ خـون در دل زاهد بـدانـدیش کند …. ای مـفتی شـهر از تــو پــرکــارتریم ٭٭٭٭ بـا این همه مستی ز تو هُشیارتریم تو خون …


ساقیا – میخونه – blogfa
میخونه یک نعره مستانه از اینجا نشنیدیم / ویران شود این شهر که میخانه ندارد. … زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد از سر پیمان برفت با … ای صاحب فتوا ز تو پرکارتریم


Khaiyam.pfd
ﺔ ﺗـﻮ اﺳـﺖ. اي ﭼـﺮخ ﻓﻠـﻚ ﺧﺮاﺑـﻲ از ﻛﻴـﻨ. ﺔ ﺗـﻮ. اﺳـﺖ. اي ﺧـــﺎك اﮔـــﺮ ﺳـــﻴﻨ. ﺔ ﺗـــﻮ ﺑﺸـــﻜﺎﻓﻨﺪ ….. اي ﻣ ﻔﺘــــﻲِ ﺷــــﻬﺮ از ﺗــــﻮ ﭘﺮﻛﺎرﺗــــﺮﻳﻢ. ﺗـﻮ ﺧـﻮنِ ﻛﺴـﺎن ﺧـﻮري و ﻣـﺎ …… ﻛﺎﻳﻦ ﺣﺎل ﻧﻴﺴﺖ زاﻫﺪ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎم را.


مجموعه اشعارحکیم خیام (@haakimkhayam) . رباعی با …
ای مفتی شهر ز تو پرکار تریم،،با این همه مستی ز تو هشیار تریم،،تو خون کسان خوری و ما خون رزان،،انصاف بده کدام … رباعي هاي مرتبط اي زاهد شهر از تو پُر كارتريم …


به بهانه سالگرد درگذشت حکیم عمر خیام: نابغه‌ پرسشگر – خرافه
به بهانه سالگرد درگذشت حکیم عمر خیام: نابغه‌ پرسشگر. ای مفتی شهر ز تو پرکارتریم. با این همه مستی ز تو هشیارتریم. تو خون کسان خوری و ما خون …


نظرات ياداشت عرفان صوفيانه؟؟؟از نوع اويسي – اهل حق
زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نيست/هر چه گويد در در ره ما جاي هيچ اكراه نيست. بر در ميخانه … اي مفتي شهر از تو پركارتريم با اين همه مستي از تو هشيارتريم. تو خون كسان …


اشعار پراکنده – شعر بی دروغ
در همه شهر فراهم ننشست انجمنی که نه من در غمش افسانه آن … «ای صاحب فتوا ز تو پرکارتریم با این‌همه مستی زتو …. که زاهد افعی وقت است، می‌سازم به وی کورش». حافظ. ***.


اشعار انتخابی | هرگز ناوقت نیست که دست از کار کشید!
خلوتیک شب اگر به خلوت خاطر گذر کنیگلواژه های شعر مرا بارور کنیآنشب ستاره در قدمت می کنم نثارگر یک نظاره بر من و بر چشم تر … زاهد دعا مخوان به سر کشتگان عشق … شرری بگير و آتش به جهان بزن تو ای آه …. ای صاحب فتوا ز تو پرکارتریم


#شعر_خیام hashtag instagram posts, photos – Online …
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ای صاحب فتوی، ز تو پرکارتریم، با این‌همه مستی، از تو هشیارتریم … #شعر#ادبیات#پارسی#حافظ #سعدی#شعر_نو #شعر_خیام#غزل_فارسی ….. عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشتکه گناه دگران بر تو نخواهند نوشت.


ادبیات – حِکــــــایَـــــــتِ دل
تو هم این مگوی سعدی که نظر گناه باشد گنه‌ست برگرفتن ….. شاه آن شهر او را خواست و پرسید : “ای مرد به كجا می روی ؟” مرد جواب داد: “می …… عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت که گناه دگری ….. ای صاحب فتوی، ز تو پرکارتريم. با اين همه …


#مهرداد_اوستا Instagram tag – Instahu.net
ای مفتی شهر ، از تو پرکارتریم با این‌همه مستی ، ز تو هشیارتریم؛ تو خونِ کسان …. شـعر : مهرداد اوستا ” عبدالحسـین مختـاباد شـکوه وفا نكردي و كردم، خطا نديدي و ديدم ….. گفت عالم همه در بندگی شیطان اند گفتم ای زاهد خودبین به زیان تو که نیست!


شراب – ویکی‌گفتاورد
۱ گفتاورد; ۲ ضرب‌المثل; ۳ شراب در شعر شاعران; ۴ پیوند به بیرون … «ای صاحب فتوا ز تو پرکارتریم// با این‌همه مستی زتو هشیارتریم// تو خون کسان خوری و ما خون رزان// انصاف بده … «چه لازم است به زاهد به‌زور می دادن// به خاک تیره مریزید آبروی شراب».


ﺣﺎﻓﻆ ﻫﺎي ل در ﻏﺰ ﻋﺮﻓﺎﻧﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻧﺘﻘﺎدي ﮔﻔﺘﻤﺎن
ﻣﻔﺘﻲ، ﻓﻘﻴﻪ، واﻋﻆ، زاﻫﺪ، ﻗﺎﺿﻲ ﺷﺮع، ﻣﺤﺘﺴﺐ، ﺻﻮﻓﻲ. رﻳﺎﻛﺎر ﺑﻲ. ﺻﻔﺎ. … اي ﺻـــﺎﺣﺐ ﻓﺘـــﻮي از ﺗـــﻮ ﭘﺮﻛـــﺎرﺗﺮﻳﻢ. ﺑــﺎ اﻳــﻦ ﻫﻤــﻪ …. ﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ واﻋﻆ ﺷﻬﺮ اﻳﻦ ﺳﺨﻦ آﺳﺎن ﻧﺸـﻮد. ﺗــﺎ رﻳــﺎ ورزد و …


جهد میکن به پارسا بودن – خشت
ای مفتی شهر از تو پرکارتریم / با این همه مستی از تو … به گمانم هرمان هسه در جایی از دو زاهد که روان درمان هم بوده اند نوشته، یکی به گفتار …


9 – ایران گلوبال – فرهنگ، هنر و فن‌آوری – rssing
پردازد، از جمله …… بوسیدن عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت که گناه دگری برتو نخواهند نوشت! … ماند: ای واعظ شهر از تو پرکارتریم با این همه مستی از تو هشیارتریم تو خون کسان …


شهر دوم شهر عشق – عقل و دل – blogfa
(شهر عشق). بعد از این وادی عشق آید پدید. غرق آتش شد کسی کانجا رسید. کس در این وادی به ….. ای واعظ شهر از تو پرکارتریم با این همه ….. ای زاهد فردایی فردات مبارک باد


Untitled
خیام به هستی، در رباعیات، از نوع (= ژانر)، «شعر اعتراض» است. که البته … خیام: ای مفتی شهر از تو پرکارتریم. با این همه … حافظ: زاهد اگر به حور و قصور است امیدوار.


#اشعارناب hashtag on Instagram – stories, photos and videos
۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ای صاحب فتوی، ز تو پرکارتریم، با این‌همه مستی، … ۰ #شعر#شعرناب#رباعی#ایران#زندگی#اشعارناب#شعرفارسی#شعرکوتاه#حافظ# … تاج گرانمایه واین تخت نپاید ای زاهد دیوانه بیاندیش که شاید دیوانه ای از چنگ تو …


ﺭﺑﺎﻋﻴﺎﺕ ﺧﻴﺎﻡ
ﭼــﺮﺥ ﺍﺯ ﺗــﻮ ﻫــﺰﺍﺭ ﺑــﺎﺭ ﺑــﻴﭽﺎﺭﻩ ﺗــﺮ ﺍﺳــﺖ. ﺣﻜﻤــﻲ ﻛــﻪ ﻗﻀــﺎ ﺑ ــﻮ ﺩ ﺯ … ﺍﻱ ﻣ ﻔﺘــــ ﻲِ ﺷــــﻬﺮ ﺍﺯ ﺗــــﻮ ﭘﺮﻛﺎﺭﺗــــﺮﻳﻢ. ﺗـﻮ ﺧـﻮﻥِ ﻛﺴـﺎﻥ ﺧـﻮﺭﻱ ﻭ ﻣـﺎ …… ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﺍﺯ ﺭﺑﺎﻋﻴﺎﺕ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺍﻭ ﻛﻪ ﺩﺭﺩﺳﺖ ﺍﺳﺖ، ﺧﻴﺎﻡ ﺷﻌﺮ ﺳﺮﻭﺩﻩ ﻛﻪ ﺍﺯﺑﻴﻦ ﺑﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺁﻧﻬﺎﺋﻲ. ﻛﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺑ …… ﻛﺎﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﻧﻴﺴﺖ ﺯﺍﻫﺪ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻘﺎﻡ ﺭﺍ. ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺎ ﻧﺰﺍﻛﺖ.


جهانی بیندیشیم … | مهر ۱۳۹۲
شهر من گور آرزویم بود فروغ فرخزاد … كه نگاه من در نی نی چشمان تو خود را ویران می سازد فروغ فرخزاد … اي مسلمان زاده بعد از هر اذان …… ای صاحب فتوا ز تو پرکارتریم


معنی مفتی – دیکشنری آنلاین آبادیس
هر زشت و خطای تو سوی مفتی … ای مفتی شهر از تو پرکارتریم … دهنده : [ منعم مکن ز عشق وی ای مفتی زمان . معذور دارمت که تو او را ندیده ای . ] ( حافظ . ۲۹۴ ). مفتی زاده.


Images tagged with #شفیعی_کدکنی on instagram – Pictame
عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت من اگر نیکم ….. ای مفتی شهر ، از تو پرکارتریم با این‌همه مستی ، ز تو هشیارتریم؛ تو خونِ کسان …


شــــعــــر – ای کلک – blogfa
نمی ساختم تو رو ای کاش واسه بازی … نوشته شده توسط ای کلک در جمعه ششم دی ۱۳۹۲ ساعت 19:34 موضوع شــــعــــر | لینک ثابت ….. عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت …… را یکی از فعال ترین، پرکارترین و اثرگذارترین شاعران، نویسنده گان، پژوهش …


شعر امروز ایران
شعر امروز ایران بررسی عناصر شعر امروز ایران”سبک و فرم شعر و … … تو باد و شكوفه و ميوه‌يي،أي همه فصول من! بر من چنان چون …. چنين زاده شدم در بيشه جانوران و سنگ، و قلبم …… چهار جلد از این دفترها محتوی چهار سال از پرکارترین دروه های شاعری من بود.