بستن
خوش آمدید
WRAS

انگار یک دریا در دلم است که آرام نمیگیرد …

گنجور » صائب تبریزی » دیوان اشعار » تکبیتهای برگزیده

برای پیدا کردن یک بیت کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید. مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع ریخت پیش بط می سبحهٔ صد دانهٔ من مصرع دوم آن است باید بیتهایی را …

شعر نو : عطار – ازین دریا که غرق اوست جانم

شاعر: عطار, شعر: ازین دریا که غرق اوست جانم, دفتر: دیوان اشعار (غزلیات), ازین دریا که غرق اوست جانم برون جستم ولیکن در میانمبسی رفتم درین دریا و گفتم گشاده شد به دریا دیدگانمچون نیکو باز جستم سر دریا سر مویی

متن گریه دار + جملات غمگین بغض آور و ناراحت کننده برای …

دلت که آرام نباشد. خنده ها و مسخره بازیهایت که هیچ. بیخیالی هایت هم دردی دوا نمی کنند. کافیست بهانه اش جور شود. بغض امان نمیدهد:: این شعرها دیگر برای هیچکس نیست نه ! در دلم انگار جای هیچکس نیست

انشا در مورد باران؛ 10 انشا در مورد روز بارانی و توصیف باران

باران مثل دعایی اسـت کـه مستجاب میشود و نشانه‌ هاي استجابت را در گوش زمین زمزمه می کند. باران یک مهمان اسـت، مهمانی کـه دست خالی نمی آید و دوست داشتن رابه خانه مـا هدیه می‌آورد.

…دل من آروم بگیر

که در انتهای صمیمیت حزن می روید. در ابعاد این عصر خاموش. من از طعم تصنیف در متن ادراک یک کوچه تنهاترم. بیا تا برایت بگویم چه اندازه تنهایی من بزرگ است. وتنهایی من شبیخون حجم تو را پیش بینی نمی کرد

برچسب‌ها: