بستن
خوش آمدید
WRAS

اسقاط حقوق ناشی از ماده 355 قانون مدنی

اسقاط حقوق ناشی از ماده 355 قانون مدنی

درصورتی که طرفین در عقد بیع کلیه حقوق ناشی از ماده 355 قانون مدنی را اسقاط نمایند و معلوم شود که مساحت واقعی مبیع نسبت به مساحت ذکرشده در قرارداد، کمتر یا بیشتر است، طرفین نه حق فسخ قرارداد را دارند، نه حق مطالبه تفاوت قیمت.

نمونه رای | نمونه رای تجدید نظر | اسقاط حقوق ناشی از ماده …

30/11/2013 · این نمونه رأی تصریح می کند که : درصورتی‌که طرفین در عقد بیع کلیه حقوق ناشی از ماده 355 قانون مدنی را اسقاط نمایند و معلوم شود که مساحت واقعی مبیع نسبت به مساحت ذکرشده در قرارداد، کمتر یا بیشتر …

بررسی تحلیلی مواد 355 قانون مدنی و 149 قانون ثبت | کانون …

برطبق سیاق ماده 355 ق.م. که مقرر می‌دارد: «اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت؛ و اگر معلوم شود که بیشتر است، بایع می‌تواند آن …

اسقاط کافه خیارات در قراردادهای ملکی – ⚖️ وکیل پایه یک …

30/03/2019 · در صورتی‌که طرفین در عقد بیع کلیه حقوق ناشی از ماده 355 قانون مدنی را اسقاط نمایند و معلوم شود که مساحت واقعی مبیع نسبت به مساحت ذکر شده در قرارداد، کمتر یا بیشتر است، طرفین نه حق فسخ قرارداد را دارند، نه حق مطالبه تفاوت قیمت.

مرکز پژوهشها – قانون مدنی

مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه نفقه نمایند. ‌این قانون که مشتمل بر دویست و پنجاه و یک ماده است در جلسات بیست و هشتم بهمن. ماه و بیست و یکم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سیزده‌شمسی و هفدهم و نوزدهم و بیستم. فروردین ماه یک هزار و سیصد و چهارده …

حقوق مربوط به شخصیت در قانون مدنی ( بررسی مواد 959 و 960 …

24/06/2013 · 1 ـ قلمرو ماده 960 قانون مدنی از ماده 959 قانون مدنی گسترده تر است و شامل آزادی هایی که مدنی محسوب نمیشود هم میگردد مانند آزادی بیان و آزادی رفت و امد و مانند آن . 2 ـ سلب حریت به صورت جزیی اشکالی ندارد . 3 ـ سلب آزادی اگر بر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد چه به صورت جزیی و چه به صورت …

ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران

۶-هر زن تبعه ی خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.این بند به تحصی تابعیت از طریق ازدواج اشاره دارد.بنابراین یک زن خارجی که با یک مرد ایرانی ازدواج کند تابعیت ایرانی شوهرش به وی تحمیل میشود و این تابعیت ناشی از ازدواج میباشد.ذکر این نکته لازم است که تابعیت از مرد ایرانی به زن …

نمونه رای | نمونه رای دیوان | اسقاط حق فسخ ناشی از خیار غبن

06/04/2013 · حاصل اعتراضات فرجامی مشارالیه این است، طبق مواد ۱۰ و ۳۳۸ قانون مدنی، بیع قطعی است و طبق بند ۷ بیع‌نامه، به ویژه بند ۱ و ۷ آن، اسقاط کافه خیارات متصوره از طرفین صورت گرفته است و با توجه به ماده ۴۲۰ قانون مدنی که خیار را فوری می‌داند، از این معامله به مدت ۴۸ روز گذشته و قهراً …

حقی به نام حق شفعه / ماجرای حقوقی 2 شریک در مال غیر منقول …

قانونگذار در ماده ۸۰۸ قانون مدنی می‌گوید: هر ‌گاه مال غیرمنقول قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حصه (سهم) خود را به قصد بیع (فروش) به شخص ثالثی منتقل کند، شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده است، به …

مجموعه آزمون های طبقه بندی شده حقوق مدنی دو جلدی (تست حقوق …

ویژگی های عمده کتاب تست حقوق مدنی شهبازی: تفکیک سوالات و پاسخنامه تشریحی از همدیگر در قالب دو جلد. بخش بندی کتاب بر اساس مواد قانون مدنی و قرار دادن مباحث مرتبط در یک بخش ودر کنار هم.

تأثیر متقابل عقد و قبض و تسلیم

قانونگذار به این نیز اکتفا نکرده است و مقرّر داشته است:«اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری»(ماده 439 ق.م.).به هرحال هرگاه فروشنده عیب مبیع را پنهان نگاه دارد و از …

روش تحقیق حقوق و قانون مدنی و قوانین جزائی

روش تحقیق حقوق و قانون مدنی و قوانین جزائی چکیده: یک رفتار همواره در حوزه یک نوع خاص کنترل اجتماعی باقی نمی‎ماند. برخی از عنوان‎های مدنی مانند معامله فضولی و غصب به حقوق کیفری نیز کشانده شدند تا شاید به پشتوانه ابزار …

کلینیک حقوقی ایراناسقاط حقی که هنوز ایجاد نشده است

7.اطلاق پارهای از مواد که اسقاط بعضی از حقوق رااجازه داده اند نیز می تواند موید امکان وجواز اسقاط مالم یجب باشد(مثل مواد 822 و289 قانون مدنی )، زیرامقنن امکان اسقاط چنین حقوقی رامقید به زمان خاصی …

امتیازات حقوق زن در قانون مدنی

امتیازات حقوق زن در قانون مدنی عبارتند از: 1) حق زن در تعریف دارایی خود : طبق ماده 1118 زن دارای استقلال اقتصادی است و می تواند به هرگونه دارایی خود را تصرف کند و این دارایی با اخذ نفقه منافاتی ندارد.

سرقفلی چیست | همه چیز درباره حق سرقفلی – وکیل تاپ

22/12/2020 · سرقفلی ناشی از حق کسب و پیشه چیست؟ در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ حقی به نام «حق کسب و پیشه و تجارت» برای مستأجر ایجاد می‌شد که طبق عقیده برخی صاحب‌نظران این حق برای مستأجر حق تقدم در اجاره را موجب می‌شد.

ﯽﻧﺪﻣ نﻮﻧﺎﻗ – USB

٦ ﯽﻨﮑﺳ و ﯽﺒﻗر و يﺮﻤﻋ رد – لوا ﺚﺤﺒﻣ 41 هدﺎﻣ دﻮﺧ ﺮﻤﻋ تﺪﻣ ﻪﺑ ﺺﺨﺷ ياﺮﺑ ﮏﻟﺎﻣ فﺮﻃ زا يﺪﻘﻋ ﺐﺟﻮﻣ ﻪﺑ ﻪﮐ ﺖﺳا ﯽﻋﺎﻔﺘﻧا ﻖﺣ يﺮﻤ ﻋ

کلینیک حقوقی ایران404

کتب و مقالات حقوقی ; آرشیو روزنامه رسمی; آرشیو نظریه های مشورتی; سامانه قوانین; فرهنگ اصطلاحات حقوقی; دانشنامه حقوق ; مشاوره. ارسال سوال حقوقی; تشکیل پرونده ; مشاوره هوشمند جدید; خدمات. ثبت …

چگونه می توان خسارت ناشی از عدم النفع را مطالبه کرد …

مطابق با تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ( قانون آیین دادرسی مدنی): «خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.». عدم النفع چیست. عدم النفع در لغت …

بررسی مواد 355 قانون مدنی و 149 قانون ثبت ( قسمت اول )

ندارد. چرا که قانون مدنی در سال 1307 تصویب شده و ماده 149 ق.ث. در تاریخ 18/10/51 به قانون ثبت الحاق گردیده است. واضح و مبرهن است که قانون‌گذار ما در هنگام وضع ماده 149 ق.ث. از وجود ماده 355‌ق.م.

رفع ابهام از سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر در کشور …

ترتیب ایجاد حق کسب و پیشه و تجارت برای مستأجر محل کسب و تجارت، امری قهری و خود به‌خودی است و باا اراده طرفین ارتباطی پیدا نمی‌کند. در این مقاله می خواهیم مطالبی در مورد رفع ابهام از سرقفلی برایتان بیان کنیم.

بازنگری در سهم‌الارث زوجه و درخواست حذف ماده 946 قانون …

27/05/2021 · 1 ـ مورد ماده 908 قانون مدنی که میت علاوه بر پدر و مادر و یک دختر دارای زوج نیز باشد در این صورت واحد ترکه کفایت نصیب آنان را نمی نماید زیرا نصیب هر یک از پدر و مادر 6 / 1 است نصیب دختر 2 / 1 و نصیب زوج 4 / 1 مجموع تمام این سهام می شود:

بررسی حق شفعه (با تحلیل ماده ۸۰۸ قانون مدنی)

بررسی حق شفعه (با تحلیل ماده ۸۰۸ قانون مدنی). ۱- هرگاه ۲- مال غیر منقول ۳- قابل تقسیمی‌،۴- بین دو نفر مشترک‌ باشد ۵- و یکی از دو شریک‌، ۶- حصه خود را ۷- به قصد بیع ۸- به شخص‌ثالثی منتقل کند ۹- شریک دیگر حق دارد ۱۰- قیمتی را که …

حقوق مدنی (حقوقی) | آذر ۱۳۹۶

حقوق مدنی (حقوقی) … تسویه وام از فک رهن امتناع می‌نماید که این موضوع مخالف موازین قانونی از جمله مواد 787 و 790 قانون مدنی می‌باشد، ناگزیر از تقدیم دادخواست حاضر گردیده‌ام.5- لازم به ذکر است که …

دانلود پایان نامه :مسئولیت مدنی پزشک از منظر حقوق ایران با …

17/07/2016 · مسئولیت مدنی پزشکی یکی از مسائلی است که در حقوق پزشکی و روابط بیمار و پزشک مطرح می شود.به موجب این ارتباط پزشک در برابر خدمات علمی خود همان گونه که نفعی می برد واجد تکالیفی نیز می باشد که در …

ماده 10 قانون مدنی مبنای قانونی انواع قراردادهای خصوصی …

ماده 10 قانون مدنی مبنای قانونی انواع قراردادهای خصوصی نسخه متنی … به وجود امده رفته رفته بر تعداد مديران و طرفهاي ايراني که از خدمات حقوقي وکلاء و مشاورين حقوقي متخصص استفاده بنمايند بيشتر و …

خیار غبن | خیار غبن در قانون مدنی ایران | شرایط تحقق خیار …

خیار غبن در قانون مدنی ایران. در قانون مدنی از ماده 396 تا 457 به خیارات اختصاص یافته است. بر اساس ماده 396 قانون مدنی 10 نوع خیار پیش بینی شده است که عبارتند از: ماده 396– خیارات از قرار ذیلند: خیار مجلس.

برچسب‌ها: