WRAS

آنان که به صد زبان سخن می‌گفتند

فروردین ۱۳۸۶ – خورجین های پُر از شعر

افسوس که گلرخان کفن پوش شدند. از خاطر همدیگرفراموش شدند…. آنان که به صد زبان سخن میگفتند. آیا چه شنیدند که خاموش شد ند… قناری خاموش. تو درین خانه بودی بادل …

آیا چه گرفتند، چه خوردند که خاموش شدند؟! کلامی از مدرس – شفقنا

آنان که به صد زبان سخن می گفتند آیا چه شنیدند که خاموش شدند؟ مدرس درباره مخالفینش که ابتدا همراه وی بودند ولی بعداً به خاطر مطامع دنیوی برگشتند …

آنان که به صد زبان سخن می‌گفتند – نکات – blogfa

آیا چه شنیدند که خاموش شدند؟ این شعر در بارۀ اموات است. آیت الله شبیری زنجانی می‌گوید: از مرحوم والد شنیدم که فرمودند مرحوم مدرس مجلس رفته بود و …

افسوس که گل رخان کفن پوش شدند وز خاطر هم دگر فراموش – کلوب

افسوس که گل رخان کفن پوش شدند وز خاطر هم دگر فراموش شدند آن ها که به صد زبان سخن می گفتند ، آیا چه شنیدند که خاموش شدند. 99. نمی پسندم!

پرستوهای پر شکسته

رباعیات تعدادی از رباعیات خیام و رباعیات دیگر شاعران را درینجا آورده ام که این رباعیات اکثریت … دریاب دمی که باطرب می گذرد … آنان که به صد زبان سخن می گفتند.

در حسرت فهم درست: روایت ۴۲ سال پژوهش ارتباطی در ایران

«صاحب علم الدنی را چه حاجت، خط و لفظ/ صفحه دل، مصحف قرآن است آن را که قرآن از بر است» یا شیوه ارتباطی خود را از ارتباط واقعی رها کرده و از نظر ما به یک … این شعر مولوی: «گوش انکسی نوشد اسرار جلالی/ کو چو سوسن، صد زبان افتاد و لالی» … مانند این شعر از صائب: «آنان که در این عهد، سخن خرج کنند/ دانه سوخته در شورهزمین می کارند».

درباره مركز – قائمیه

آنها که به صد زبان سخن می گفتند *** چون باد که بر دامن صحرا رفتند پس از آن … مر ثیه ها در میان این مردم ساده و طبیعی بود، زیرا از زندگی واقعی آنان مایه می گرفت.

برچسب‌ها:, , , , , ,